Jak odvzdušnit topení

Energetická krize se značně promítla do peněženek českých domácností. I proto je ale potřeba myslet na to, aby Vaše topení v bytě či domě bylo pořádně odvzdušněno. Ukázkou toho, že Váš radiátor nefunguje tak, jak by měl, jsou nepříjemné zvuky nebo rachocení. Pokud k něčemu takovému dochází, měli byste rychle zpozornit. Na vině totiž může být i nedostatečně odvzdušněné topení.

Nepříjemný zvuk v radiátoru může mít hned několik příčin. Jednou takovou ale může být i možná vzduchová bublina v otopné soustavě, kvůli které nedochází ke správné distribuci horké vody do radiátoru. Náznak toho, že něco správně nefunguje, může být i to, že horní část topení je na dotek studená a ta spodní naopak teplá.

Správné odvzdušnění topení ale není nijak obtížné. Jde o rychlý úkon, který vyžaduje jen asi pět minut Vašeho času. Nejprve přiložte odvzdušňovací klíč k ventilu radiátoru, který se obvykle nachází v horní části topení. Pod ventil umístěte kbelík a ke zdi speciální hadřík, aby se Vám podařilo jej ochránit před možnou stříkající vodou. Ta by totiž mohla u Vás v domácnosti způsobit neplechu a vést k neplánovaným úklidům domácností.

Následně ventil opatrně otevřete. Otáčejte proti směru hodinových ručiček. Pokud z radiátoru uniká vzduch, jde o správnou cestu. Dbejte ale na to, abyste již zmíněný ventil neotevřeli více, než odborníci doporučují. Jinak totiž z topení nevyteče to správné množství vody.

Poté už jen ventil zavřete a správně utáhněte. Zkontrolujte tlak v soustavě, své topení zapněte a pořádně se zahřejte.