Úklid ve zdravotnictví má nový trend – kontrolní systém kvality

Pravidla úklidu ve zdravotnických zařízeních přesně definuje předpis č. 306/2012 Sb. Určuje v jakých časových intervalech, jakými prostředky i jakým způsobem musí být prováděn úklid ordinací, laboratoří, operačních sálů, pokojů pacientů i společných prostor jako jsou chodby apod. Vzhledem k náročným pravidlům je rozhodně lepším řešením, když takový úklid ve zdravotnictví provádí specializovaná úklidová firma. I na ní je třeba dohlížet a právě to může zajistit nový kontrolní systém kvality. Jak funguje, a které firmy ho již nabízí?

Kontrolní systém dává zákazníkům jistotu

Nedodržení kvality úklidu by mohlo mít v případě zdravotnických zařízení fatální následky. Ohroženo totiž může být zdraví pacientů i zdravotnického personálu. Provádění takového úklidu je tedy nezbytně nutné mít pod absolutní kontrolou, což dosud nebylo možné. Zákazníci se museli prostě jen spoléhat na to, že úklidová firma dodrží vše tak, jak ukládá zákon. Zákazník tak vlastně byl v permanentní nervozitě. Pokud by došlo k chybě, byl by na vině on a neměl by žádný důkaz k tomu, jak prokázat, že firma neodvedla určenou práci v dostatečné kvalitě. Právě tento problém pomáhá nový kontrolní systém řešit.

Dohled je možné vykonávat nepřetržitě

Kontrolní systém zavádí pro své zákazníky firma Ekobit., která se specializuje na úklid všech zdravotnických zařízení a působí v Praze a v Brně. Kontrolní systém dovoluje, aby měl každý zákazník nad prováděním úklidu v jeho prostorách maximální kontrolu. Systém funguje tak, že zákazník dostane přístup do administračního systému. V něm si může prohlédnout, jak a kdy byl úklid proveden. Zaměstnanci úklidové firmy do systému po každém úklidu nahrávají fotografie uklizených míst a současně také čas, který na daném místě strávili. Zákazník má tak absolutní přehled nad tím, co se v jeho prostorách děje. Může tak rychle reagovat. Systém a především fotografie jsou pro něho důkazem, který může v případě jakýchkoliv nesrovnalostí použít.